Bygningsvern

Bygningsvern handler om å bevare, vedlikeholde og restaurere eldre bygninger med tradisjonelle materialer og metoder. For å utføre dette på en antikvarisk riktig måte står jeg til tjeneste med blant annet:

Jag kommer gjerne ut på stedet for en besiktning og deretter kan vi sammen se hvilket/hvilke behov som fins.