Vindushåndverk

Eldre vinduer er med sin utførelse og høye håndverkskvalitet ofte den detaljen som bestemmer en eldre bygnings integritet og skjønnhet. Ved vindusrestaurering gies en mulighet til å beholde eldre vinduer i stedet for som vanlig bytte de ut med nye "dårligere kopier". Å velge vindusrestaurering som alternativ behøver heller ikke bli dyrere enn å bytte vinduer.

Hos meg blir vinduene dine varsomt tatt hånd om for vedlikehold og eventuell komplettering av skadede deler. Jeg arbeider med tradisjonelle materialer, slik som linoljekitt, linoljefarge med linolje og tradisjonelle pigment. Jeg har ett lager av "gammelt" glass for å kunne komplettere ved behov, her finnes både munnblåst og såkalt maskinglas.

Jag kan lage fargetrapper, for å kunne finne ut hvordan vindusrammene har vært malt tidligere. Jeg står og til tjeneste med valg av farge ved nymaling. Dette gjelder også hele fasaden.

Arbeidsbeskrivelse - vindusrestaurering (ta bort)

På grunn av at jeg bruker såkalt "byggfønster" kan jeg utføre vindusrestaureringer året rundt

Jeg lager også karmer og vindusrammer ved behov.

Tenk på att ett vindu med ignorert vedlikehold alltid ser verre ut enn det er!

Jeg bor selv i et eldre hus som har enkle ytre rammer med avtakbare indre rammer og vet hvilken fantastisk følelse det er på våren når de indre rammene taes ut.